HEADLINE 250EC ATT – THUỐC ĐIỀU HOÀ SINH TRƯỞNG

HEADLINE 250EC ATT – CHUYÊN

– Cây đâm chồi, đẻ nhánh khoẻ lá xanh bền.

– Trổ hoa đều, đồng loạt, tăng khả năng đậu trái.

– Trái nhanh lớn, tròn đều, bóng đẹp

QUY CÁCH: CHAI 100ML

AGRI THUẬN THIÊN kysuhuynguyen.com

Hotline: 0898.038.348

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss