HASTEN 70.4SL ATT – CHẤT PHỤ TRỢ TRONG NÔNG NGHIỆP

HASTEN 70.4SL ATT – CHẤT PHỤ TRỢ 

– Thấm ướt, trải đều trên mặt lá, bám dính tốt

– Làm giảm thoát hơi nước vào mùa khô

– Hạn chế sương muối, tránh cháy lá

QUY CÁCH: CHAI 50ML

AGRI THUẬN THIÊNkysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.378.839

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss