GLUFOCA 200SL ATT THUỐC TRỪ CỎ – DIỆT TRỪ TẬN GỐC CÁC LOẠI CỎ DẠI

GLUFOCA 200SL ATT – THUỐC TRỪ CỎ

– Thuốc trừ cỏ không chọn lọc

– Trừ cỏ lá rộng, lá thu gọn, niên đại, đa niên

– Trừ cỏ tranh, cỏ cú, cỏ gấu, cỏ chỉ

QUY CÁCH: CHẢI 1 LÍT

AGRI THUẬN THIÊN –  kysuhuynguyen.com

HOTLINE ĐẶT HÀNG:0345.37.88.39

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss