GLADIUS 10SC ATT – ĐÁNH BAY BỌ TRĨ TRONG MỘT BƯỚC

GLADILUS 10SC ATT – CHUYÊN

  • Côn trùng chích hút
  • Bọ trĩ kháng thuốc

QUY CÁCH: CHAI 50ML

AGRI THUẬN THIÊNkysuhuynguyen.com

Hotline: 0919.817.033

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss