GEL KALI 60 ATT – CHUYÊN CHẶN ĐỨNG ĐỌT, LÊN CƠM CHỐNG SƯỢNG

GEL KALI 60 ATT – CHUYÊN

  • Giúp cây phát triển bộ rễ, đâm chồi, bung đọt và phát triển cành nhánh.
  • Nâng cao chất lượng bông đực bông cái hữu hiệu.
  • Giúp cây ra hoa đậu trái trong điều kiện thời tiết bất lợi.
  • Ngăn ngừa khô đen bông do sinh lý và dinh dưỡng….

QUY CÁCH: GÓI 250GR

AGRI THUẬN THIÊNkysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.378.839

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss