FASTAC 5EC ATT – CHUYÊN ĐẶC TRỊ SÂU MIỆNG NHAI, CHÍCH HÚT

FASTAC 5EC ATT – THUỐC TRỪ SÂU

– Sâu cuốn lá, bọ xít hôi

– Bọ trĩ, rầy nâu

– Rệp sáp hại cà phê

QUY CÁCH: CHAI 250ML

AGRI THUẬN THIÊN  kysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.37.88.39

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss