ENCOLETON 25WP ATT – THUỐC TRỊ THỐI RỄ

ENCOLETON 25WP ATT – THUỐC ĐẶC TRỊ

-BỆNH THỐI RỄ

-THỐI CUỐN VÀ MỐC XÁM

QUY CÁCH: GÓI 250GRAM

AGRI THUẬN THIÊN – https://kysuhuynguyen.com

Hotline: 0776.400.038

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss