EIFELGOLD 215WP ATT – CHUYÊN TRỊ NẤM BỆNH

EIFELGOLD 215WP ATT – THUỐC TRỪ BỆNH

– Lúa: Đạo ôn, vàng lá

– Ớt, Cà chua, bắp cải : Vàng lá, thán thư, cháy lá

– Cà phê, Điều: Thán thư , Khô cành, khô quả, thối quả

QUY CÁCH: GÓI 200GR

AGRI THUẬN THIÊN – https://kysuhuynguyen.com

Hotline: 0776.400.038

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss