EDDY 72WP – THUỐC TRỪ NẤM BỆNH CHO CÂY TRỒNG

EDDY 72WP ATT – THUỐC TRỪ BỆNH

– Mốc sương, thối trái, xì mủ, loét thân

– Thối gốc , lở cổ rễ, vàng lá

– Rụng lá, Chết nhanh

QUY CÁCH: GÓI 500GR

AGRI THUẬN THIÊN – https://kysuhuynguyen.com

Hotline: 0776.400.038

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss