DUCELLONE 350EC ATT – SẠCH NHỆN NAKA CHUYÊN ĐẶC TRỊ NHỆN

DUCELLONE 350EC  – SẠCH NHỆN NAKA

– Phòng trừ các đối tượng sâu hại chích hút

– Nhện đỏ, nhện gié, nhện lông nhung

QUY CÁCH: CHAI 400ML

AGRI THUẬN THIÊN  kysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.37.88.39

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss