DONACOL 700WP ATT – ĐẶC TRỊ BỆNH THÁN THƯ

DONACOL 700WP ATT – THUỐC TRỪ BỆNH

– Tác động tiếp xúc, có phổ tác dụng rộng.

– Đặc trị bệnh thán thư trên xoài.

– Rất an toàn cho bông.

QUY CÁCH: GÓI 100GR

AGRI THUẬN THIÊN – https://kysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.37.88.39

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss