DAONE 25WP ATT – ĐẶC TRỊ NẤM VÀ VI KHUẨN GÂY HẠI

DAONE 25WP ATT – THUỐC TRỪ BỆNH

– Bã trầu, đốm lá, héo rũ, mốc sương

– Sương mai, thán thư, phấn trắng

– Thối nhũn, thối gốc, thối quả, rỉ sắt

QUY CÁCH: GÓI 100GR

AGRI THUẬN THIÊN – https://kysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.37.88.39

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss