CHUBECA 1.8SL ATT – THUỐC TRỪ BỆNH SINH HỌC

ONE CLEAR 50WG ATT – THUỐC TRỪ BỆNH

– Trừ bệnh nứt thân xì mủ, thối rễ

– Trừ bệnh thối trái, loét sọc miệng cạo

– Trừ bệnh sương mai, phấn trắng

QUY CÁCH: GÓI 100GR

AGRI THUẬN THIÊN – https://kysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.37.88.39

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss