CHẾ PHẨM SINH HỌC KIDO ATT – XỬ LÝ NẤM BỆNH

KIDO ATT – CÔNG DỤNG:

-Xử lý nấm bệnh trong đất,

-Đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng

QUY CÁCH: GÓI 500GR

AGRI THUẬN THIÊNhttps://kysuhuynguyen.com

Hotline: 0776.400.038

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss