CHẶN ĐỌT ĐỨNG DÂY – HÃM ĐỌT THẦN TỐC, KHÔNG GÂY RỤNG LÁ CHÁY LÁ

CHẶN ĐỌT ĐỨNG DÂY CHUYÊN

Ức chế đọt non, kéo dài quá trình ngậm đọt

Kìm hãm sự phát triển chiều cao của cây

Ngăn chặn sự cạnh tranh dinh dưỡng trong cây

Giúp giảm rụng trái non, thân cứng chắc

QUY CÁCH: CHAI 100ML

AGRI THUẬN THIÊN   –  https://kysuhuynguyen.com/

Hotline: 0345.37.88.39

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss