CARPRO 3.6EC –THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC CAO CẤP

THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC – CARPRO 3.6EC

  • Nhện gié, sâu cuốn hại lá lúa
  • Nhện đỏ hại cam, sâu vẽ bùa trên cây có múi
  • Sâu tơ bắp cải, sâu xanh da láng đậu tương,…

QUY CÁCH: CHAI 450ML

AGRI THUẬN THIÊN kysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.37.88.39

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss