CABENDAZIN ATT – ĐẶC TRỊ NẤM BỆNH HIỆU QUẢ

CABENDAZIN ATT – ĐẶC TRỊ 

-Khô vằn

-Thán thư

-Lem lép hạt

-Phấn trắng

-Đốm nâu

-Đốm vòng

-Thối thân

QUY CÁCH: GÓI 100GR

AGRI THUẬN THIÊN – https://kysuhuynguyen.com

Hotline: 0776.400.038

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss