BYPHAN 800WP ATT – CHUYÊN TRỊ NẤM HIỆU QUẢ

BYPHAN 800WP ATT – TRỊ:

-Chết nhanh, cháy lá, đốm vằn, thán thư, sương mai

-Đốm lá, rỉ sắt, phấn trắng, thối rễ, thối thân thối trái… 

QUY CÁCH: GÓI 1KG

AGRI THUẬN THIÊN – https://kysuhuynguyen.com

Hotline: 0776.400.038

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss