BIOBAC ATT – ĐẶC TRỊ BỆNH LỞ CỔ RỄ VÀ HÉO RŨ

BIOBAC WP ATT – THUỐC TRỪ BỆNH

– Trừ bệnh sưng rễ bắp cải

– Trừ bệnh héo xanh ớt

– Trừ bệnh vàng lá thối rễ

QUY CÁCH: GÓI 100GR

AGRI THUẬN THIÊN – https://kysuhuynguyen.com

Hotline: 0776.400.038

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss