BAKARI 512EC ATT – SÂU VẼ BÙA NAKA CHUYÊN ĐẶC TRỊ SÂU RẦY GÂY HẠI

BAKARI 512EC ATT – SÂU VẼ BÙA NAKA CHUYÊN: 

  • Đặc trị các loại sâu đục thân, sâu vẽ bùa,
  • Đặc trị bọ trĩ, bọ xít muỗi, rệp sáp,…

QUY CÁCH: CHAI 450ML

AGRI THUẬN THIÊN  kysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.37.88.39

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss