BẠCH TƯỢNG 64EC ATT – CHUYÊN ĐẶC TRỊ SÂU BỆNH TRÊN CÂY TRỒNG

BẠCH TƯỢNG 64EC ATT – THUỐC TRỪ SÂU

– Đặc trừ nhện lông nhung trên nhãn.

– Đặc trừ sâu xanh da láng trên lạc.

– Đặc trừ nhện đỏ trên cam.

QUY CÁCH: CHAI 240ML

AGRI THUẬN THIÊN  kysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.37.88.39

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss