AZORA 350EC ATT – HIỆU M10 TRỊ RẦY XANH, BỌ TRĨ, RỆP SÁP

AZORA 350EC – HIỆU M10 CHUYÊN

– Đặc trị rầy xanh, rầy lưng trắng, bọ trĩ

– Đặc trị rệp sáp, rệp muội đen, nhện gié

– Đặc trị bọ xít hôi, rầy, rệp, bọ phấn trắng, nhện đỏ

QUY CÁCH: CHAI 450ML

AGRI THUẬN THIÊN  kysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.37.88.39

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss