ALPHACOL 700WP ATT – TRỪ NẤM BỆNH GÂY HẠI

ALPHACOL 700WP ATT – THUỐC TRỪ BỆNH

– Phấn trắng, thán thư

– Đốm lá, mốc sương

– Lở cổ rễ, đốm vòng

QUY CÁCH: GÓI 1KG

AGRI THUẬN THIÊN – https://kysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.37.88.39

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss