ALFACUA 10EC- TRỊ RỆP SÁP, BỌ XÍT MUỖI, SÂU ĐỤC THÂN

THUỐ TRỪ SÂU ALFACUA 10EC ATT – ĐẶC TRỊ

  • SÂU KHOANG
  • SÂU ĐỤC THÂN 

QUY CÁCH: CHAI 1 LÍT

AGRI THUẬN THIÊN kysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.37.88.39

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss