AF-EXATIN 15SC ATT – AGASSI SONG LONG ĐẶC TRỊ NHỆN KHÁNG THUỐC

AF-EXATIN 15SC – HIỆU AGASSI SONG LONG

– Sạch nhện, ung trứng, hiệu lực kéo dài.

– Đặc trị nhện đỏ đã kháng thuốc.

– Mát bông, không lo bị nóng.

QUY CÁCH: CHAI 240ML

AGRI THUẬN THIÊN  kysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.37.88.39

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss