ADEMON SUPER 22.43SL ATT – THUỐC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG

ADEMON SUPER 22.43SL ATT – CHUYÊN

– Kích thích ra bông đồng loạt và tăng tỉ lệ đậu trái non. 

– Ra rễ nhiều, đẻ nhánh và ra chồi khỏe.

QUY CÁCH: CHAI 50ML

AGRI THUẬN THIÊN kysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.378.839  

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss