Flip book element

HITOCO 27 ATT – PHÂN BÓN VI LƯỢNG CAO CẤP

HITOCO 27 ATT – PHÂN BÓN VI LƯỢNG

 • SIÊU RA HOA, BUNG HOA ĐỒNG LOẠT
 • PHÁT HOA DÀI, MẬP BÔNG, SÁNG BÔNG

QUY CÁCH: CHAI 500ML

AGRI THUẬN THIÊNkysuhuynguyen.com

Hotline: 0898.038.348

Read more

HITOCO 25 ATT – AMINO HỮU CƠ GIÚP LỚN TRÁI, MÀU TRÁI ĐẸP

HITOCO 25 ATT – PHÂN BÓN VI LƯỢNG 

– Tăng đậu trái, làm lớn trái nhanh, tròn đều

– Không bị méo mó trái, sáng trái, ngăn vàng đít trái

– Trái tươi và bảo quản trái được lâu

QUY CÁCH: CHAI 500ML

AGRI THUẬN THIÊNkysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.378.839

Read more

AGROKING ATT – LỚN TRÁI, PHÌ CỦ, CHẮC HẠT VÀ NẶNG KÍ

AGROKING ATT – CHUYÊN

 • Tăng khả năng hút định dưỡng từ đất giúp.
 • Kích thích ra hoa đều, tăng khả năng đậu trái.
 • Lớn trái, phì củ, chắc hạt,  nặng ký.
 • Hạn chế làm lép hạt,  hạn chế nứt thối, rụng do thiếu định dưỡng.

QUY CÁCH: GÓI 9ML

AGRI THUẬN THIÊNkysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.378.839

Read more

RITO 20 20 20 ATT – PHÂN BÓN HỖN HỢP NPK

RITO 20 20 20 ATT – CHUYÊN

Siêu lớn trái, thúc trái, trái nhanh

Nở gai, to đều, tăng độ ngọt 

Hạn chế méo trái

AGRI THUẬN THIÊNkysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.378.839

Read more

KOLA 700WG– ĐẶC TRỊ BỌ TRĨ, RẦY, RỆP SÁP

KOLA 700WG ATT- THUỐC TRỪ SÂU CHUYÊN TRỊ

 • BỌ TRĨ
 • RẦY NÂU,  RẦY RỆP
 • RUỒI HẠI LÁ

AGRI THUẬN THIÊN kysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.37.88.39

Read more

BLOG 8SC- ĐẶC TRỊ SÂU ĐỤC THÂN, SÂU KHÁNG THUỐC

BLOG 8SC ATT – ĐẶC TRỊ

 • SÂU CUỐN LÁ,SÂU DA LÁNG
 • SÂU TƠ, SÂU ĐỤC THÂN, RẦY RỆP

AGRI THUẬN THIÊN kysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.37.88.39

Read more

COMBI ABU ATT – TOP 1 PHÂN BÓN VI LƯỢNG CAO CẤP

COMBI ABU ATT – PHÂN BÓN 

– Dưỡng cây, xanh lá, dày lá

– Hạn chế vàng lá, xoăn lá

– Hạn chế bạc màu, chết đọt non

QUY CÁCH: GÓI 25GR

AGRI THUẬN THIÊNkysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.378.839 

Read more

ROBIN 310EC – SẠCH LÚA CỎ, LÚA RÀI KHÔNG NGẠI MƯA GIÓ

ROBIN 310EC – SẠCH LÚA CỎ, LÚA RÀI KHÔNG NGẠI MƯA GIÓ

 • DIỆT HIỆU QUẢCAO LÚA CỎ, LÚA RÀI
 • PHÒNG TRỪ HẦU HẾT CÁC NHÓM CỎ

QUY CÁCH: CHAI 500ML

AGRI THUẬN THIÊN – https://kysuhuynguyen.com/

HOTLINE: 0776.755.793

Read more

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.